Conferințele Librex – 12.03.2016 – Dražen Katunarić

CONFERINŢELE LIBREX (IV). „LA POÉSIE CROATE CONTEMPORAINE / POEZIA CROATĂ CONTEMPORANĂ” – Conferinţă susţinută de DRAŽEN KATUNARIĆ, scriitor croat, poet, prozator, eseist, invitat special LIBREX 2016

12.03.2016, ora 19.00 – 19.50, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016
„Je suis fier d’être invité dans un pays pour lequel je garde un enorme respect et amour. La Roumanie a, en partie, formé mon esprit par sa grande littérature, j’ai appris à rire avec Urmuz et Ionesco et comprendre l’absurde de l’existence, j’ai saisi le sens du sacre grâce à Mircea Eliade, alors que Cioran m’a appris à faire face au nihilisme de l’existence. Avec Panait Istrati le sens de la solitude, de l’indépendance a tout prix et de la dissidence. Comment oublier les Mikhail Sebastian qui décrit avec telle justesse les moments historiques les plus douloureux de la Roumanie? Et ne pas se laisser bercer par la douce mélancolie de la poésie, d’avant et d’aujourd’hui tels que Nichita Stănescu, que Linda Maria Baros, aussi poétesse de talent, m’a fait connaître, Ioan Flora que j’ai connu, d’Ana Blandiana ainsi que de celle des vers si subtils de mon confrère et grand ami Valeriu Stancu. Toute cette littérature résonne dans mon âme et je ne peux être que profondement touché par le grand honneur de figurer parmi les auteurs qui ont été publiés dans un pays aussi prolifique, riche et important du point de vue de la littérature.” (Dražen Katunarić)

„Sunt mândru să fiu invitat într-o ţară pentru care eu păstrez un respect enorm şi dragoste. România mi-a format, în parte, spiritul prin marea sa literatură, am învăţat să râd cu Urmuz şi Ionesco şi să înţeleg absursul existenţei, am perceput sensul sacrului datorită lui Mircea Eliade, în timp ce Emil Cioran m-a învăţat să fac faţă nihilismului existenţei. Alături de Panait Istrati, sensul solitudinii, al independenţei şi al dizidenţei prinde valoare. Cum să-l uiţi pe Mihail Sebastian care descrie cu atâta justețe momentele istorice cele mai dureroase ale României? Şi să nu te laşi legănat de dulcea melancolie a poeziei, dinainte şi de astăzi, cea a lui Nichita Stănescu, pe care Linda Maria Baros, ea însăși poetesă de talent, m-a făcut să o cunosc, cea a lui Ioan Flora pe care l-am cunoscut, sau cea a Anei Blandi-ana, ca şi de aceea a versurilor atât de subtile ale confratelui şi marelui meu prieten Valeriu Stancu. Toată această literatură rezonează în sufletul meu şi nu pot să fiu decât profund mişcat de marea onoare de a figura printre au-torii care au fost publicaţi într-o ţară atât de prolifică, bogată şi importantă din punct de vedere literar.” (Dražen Katunarić)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s