Conferințele Librex – 13.03.2016 – Claudio Pozzani

CONFERINŢELE LIBREX (V). „LA RECONSTRUCTION POÉTIQUE DE L’UNIVERS / RECONSTRUCŢIA POETICĂ A UNIVERSULUI” – Conferinţă susţinută de CLAUDIO POZZANI, poet, scriitor și compozitor, director al Festivalului Internațional de Poezie de la Genova, invitat special LIBREX 2016

13.03.2016, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016:
„C’est toujours avec plaisir que je viens en Roumanie, un Pays de Beauté, Passion et Culture, trois éléments qui sont presque considérés inutiles dans cette époque et dans cette société. Je crois que la poésie (et la littérature en gé-néral) peux contribuer à donner à la parole sa force évocatrice et par conséquence à toute la communication hu-maine: la poésie est encore aujourd’hui, malgré les social network et les média toujours plus rapides mais aussi plus superficiels, le moyen de communication auquel on s’adresse pour exprimer les grandes et petites émotions de notre vie. La poésie enrichisse le dialogue interculturel et la langue pour éliminer les conflits: car il est just quand on a épuisé les mots que la violence commence. C’est pour cela que les salons du livre, les festivals de poésie et chaque événement culturel sont des véritables oasis dans la sécheresse et le désert qui avance, avance chaque jour de plus dans nos vies quotidiennes. (Claudio Pozzani)

„Vin întotdeauna cu plăcere în România, o Ţară a Frumuseţii, a Pasiunii şi Culturii, trei elemente care sunt considerate aproape inutile în această epocă şi în această societate. Cred că poezia (şi literatura în general) poate să dea cuvântului forţa sa evocatoare şi, în consecinţă, oricărei comunicări umane: poezia mai este încă astăzi, în ciuda social network-ului şi mass-media întotdeauna mai rapide, dar în aceeaşi măsură şi mai superficiale, mijlocul de comunicare căruia ne adresăm pentru a exprima marile şi micile emoţii ale vieţii. Poezia îmbogăţeşte dialogul intercultural și limba pentru a elimina conflictele, deoarece violența începe tocmai atunci când s-au epuizat cuvintele. Acesta este motivul pentru care saloanele de carte, festivalurile de poezie şi fiecare eveniment cultural devin veritabile oaze în seceta şi deşertul care înaintează, înaintează zi după zi în viaţa noastră cotidiană.” (Claudio Pozzani)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s