Conferințele Librex – 13.03.2016 – Claudio Pozzani

CONFERINŢELE LIBREX (V). „LA RECONSTRUCTION POÉTIQUE DE L’UNIVERS / RECONSTRUCŢIA POETICĂ A UNIVERSULUI” – Conferinţă susţinută de CLAUDIO POZZANI, poet, scriitor și compozitor, director al Festivalului Internațional de Poezie de la Genova, invitat special LIBREX 2016

13.03.2016, ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016:
„C’est toujours avec plaisir que je viens en Roumanie, un Pays de Beauté, Passion et Culture, trois éléments qui sont presque considérés inutiles dans cette époque et dans cette société. Je crois que la poésie (et la littérature en gé-néral) peux contribuer à donner à la parole sa force évocatrice et par conséquence à toute la communication hu-maine: la poésie est encore aujourd’hui, malgré les social network et les média toujours plus rapides mais aussi plus superficiels, le moyen de communication auquel on s’adresse pour exprimer les grandes et petites émotions de notre vie. La poésie enrichisse le dialogue interculturel et la langue pour éliminer les conflits: car il est just quand on a épuisé les mots que la violence commence. C’est pour cela que les salons du livre, les festivals de poésie et chaque événement culturel sont des véritables oasis dans la sécheresse et le désert qui avance, avance chaque jour de plus dans nos vies quotidiennes. (Claudio Pozzani)

„Vin întotdeauna cu plăcere în România, o Ţară a Frumuseţii, a Pasiunii şi Culturii, trei elemente care sunt considerate aproape inutile în această epocă şi în această societate. Cred că poezia (şi literatura în general) poate să dea cuvântului forţa sa evocatoare şi, în consecinţă, oricărei comunicări umane: poezia mai este încă astăzi, în ciuda social network-ului şi mass-media întotdeauna mai rapide, dar în aceeaşi măsură şi mai superficiale, mijlocul de comunicare căruia ne adresăm pentru a exprima marile şi micile emoţii ale vieţii. Poezia îmbogăţeşte dialogul intercultural și limba pentru a elimina conflictele, deoarece violența începe tocmai atunci când s-au epuizat cuvintele. Acesta este motivul pentru care saloanele de carte, festivalurile de poezie şi fiecare eveniment cultural devin veritabile oaze în seceta şi deşertul care înaintează, înaintează zi după zi în viaţa noastră cotidiană.” (Claudio Pozzani)

Advertisements

Conferințele Librex – 12.03.2016 – Dražen Katunarić

CONFERINŢELE LIBREX (IV). „LA POÉSIE CROATE CONTEMPORAINE / POEZIA CROATĂ CONTEMPORANĂ” – Conferinţă susţinută de DRAŽEN KATUNARIĆ, scriitor croat, poet, prozator, eseist, invitat special LIBREX 2016

12.03.2016, ora 19.00 – 19.50, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016
„Je suis fier d’être invité dans un pays pour lequel je garde un enorme respect et amour. La Roumanie a, en partie, formé mon esprit par sa grande littérature, j’ai appris à rire avec Urmuz et Ionesco et comprendre l’absurde de l’existence, j’ai saisi le sens du sacre grâce à Mircea Eliade, alors que Cioran m’a appris à faire face au nihilisme de l’existence. Avec Panait Istrati le sens de la solitude, de l’indépendance a tout prix et de la dissidence. Comment oublier les Mikhail Sebastian qui décrit avec telle justesse les moments historiques les plus douloureux de la Roumanie? Et ne pas se laisser bercer par la douce mélancolie de la poésie, d’avant et d’aujourd’hui tels que Nichita Stănescu, que Linda Maria Baros, aussi poétesse de talent, m’a fait connaître, Ioan Flora que j’ai connu, d’Ana Blandiana ainsi que de celle des vers si subtils de mon confrère et grand ami Valeriu Stancu. Toute cette littérature résonne dans mon âme et je ne peux être que profondement touché par le grand honneur de figurer parmi les auteurs qui ont été publiés dans un pays aussi prolifique, riche et important du point de vue de la littérature.” (Dražen Katunarić)

„Sunt mândru să fiu invitat într-o ţară pentru care eu păstrez un respect enorm şi dragoste. România mi-a format, în parte, spiritul prin marea sa literatură, am învăţat să râd cu Urmuz şi Ionesco şi să înţeleg absursul existenţei, am perceput sensul sacrului datorită lui Mircea Eliade, în timp ce Emil Cioran m-a învăţat să fac faţă nihilismului existenţei. Alături de Panait Istrati, sensul solitudinii, al independenţei şi al dizidenţei prinde valoare. Cum să-l uiţi pe Mihail Sebastian care descrie cu atâta justețe momentele istorice cele mai dureroase ale României? Şi să nu te laşi legănat de dulcea melancolie a poeziei, dinainte şi de astăzi, cea a lui Nichita Stănescu, pe care Linda Maria Baros, ea însăși poetesă de talent, m-a făcut să o cunosc, cea a lui Ioan Flora pe care l-am cunoscut, sau cea a Anei Blandi-ana, ca şi de aceea a versurilor atât de subtile ale confratelui şi marelui meu prieten Valeriu Stancu. Toată această literatură rezonează în sufletul meu şi nu pot să fiu decât profund mişcat de marea onoare de a figura printre au-torii care au fost publicaţi într-o ţară atât de prolifică, bogată şi importantă din punct de vedere literar.” (Dražen Katunarić)

Conferințele LIBREX – 12.03.2016 – Cezar Paul-Bădescu

CONFERINŢELE LIBREX (III). „LUMINIŢA, MON AMOUR – DE LA ROMAN LA FILM” – Conferinţă susţinută de CEZAR PAUL-BĂDESCU, scriitor și jurnalist român, prezentator și realizator al emisiunii TV „Cartea cea de toate zilele”, invitat special LIBREX 2016

12.03.2016, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016
„În general, literatura e influenţată de viaţă. (E normal, pentru că e o copie a vieţii.) Sunt cazuri, însă, în care viaţa ajunge să fie influenţată de literatură. Vă invit să explorăm împreună drumurile care unesc literatura și viaţa. În ambele sensuri.” (Cezar Paul-Bădescu)

Conferințele LIBREX – 11.03.2016 – Tudor Călin Zarojanu

CONFERINŢELE LIBREX (II). „DE CE-AŞ CITI? 27 DE ARGUMENTE CĂ LECTURA FOLOSEŞTE LA MODUL CEL MAI CONCRET” – Conferinţă susţinută de TUDOR CĂLIN ZAROJANU, scriitor și jurnalist, invitat special LIBREX 2016

11.03.2016, ora 17.00 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL PENTRU CITITORII LIBREX 2016:
„Dragi prieteni iubitori ai literaturii,
Am primit din partea organizatorilor amabila şi flatanta invitaţie de a participa la Târgul de Carte LIBREX. Este pentru mine o cel puţin dublă bucurie: pentru că, la fel ca dv., iubesc cărţile şi pentru că, la fel ca dv., iubesc Iaşiul! De care sunt legat inclusiv prin rădăcini de familie.
Îmi va face o reală plăcere să vin acolo – şi ţin să vă spun că voi profita ca să-mi aduc băieţii în capitala culturală a României, după ce acum doi ani i-am dus la mânăstirile din Bucovina.
Mă voi bucura şi să revăd Iaşiul, dar şi să fiu prezent la un târg de carte extrem de prestigios. Nu în ultimul rând, mă voi bucura să vă vorbesc – mai exact să stau de vorbă cu dv., încercând să răspundem împreună, încă o dată, pentru că este nevoie!, la întrebarea „De ce-aş citi?”
Cred cu tărie că lectura nu este o ocupaţie pretenţioasă, individualistă şi inutilă – aşa cum o văd destui, chiar dintre cei care citesc! Cititul este ceva extrem de viu, de real, cu beneficii cât se poate de concrete. Nu e un lux, un moft, o preţiozitate, ci o îndeletnicire fără de care eşti sărac, monoton, neinspirat şi, de cele mai multe ori, dezabuzat. Despre asta vreau să vorbim: la ce foloseşte cititul!
Abia aştept să vă întâlnesc! Până atunci, o zi bună în fiecare zi vă doreşte Tudor Călin Zarojanu.”

Conferințele LIBREX – 09.03.2016 – Jean Portante

CONFERINŢELE LIBREX (I). „ÉCRIRE EN LANGUE BALEINE / SĂ SCRIEM ÎN LIMBA BALENELOR” – Conferinţă susţinută de JEAN PORTANTE, scriitor francez de origine luxemburgheză, autor de romane, povestiri, piese de teatru, poet și jurnalist, invitat special LIBREX 2016

09.03.2016, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

MESAJUL AUTORULUI PENTRU CITITORII LIBREX 2016
„Lorsque j’écris c’est comme si plongeais une aspirine dans un verre d’eau.” (Jean Portante)
„Când scriu e ca şi cum aş arunca o aspirină într-un pahar cu apă.” (Jean Portante)